Kontakt i Regulamin - KreatywnaGaleria

Przejdź do treści

Menu główne:


tel. 533 106 108, email: biuro@KreatywnaGaleria.pl
Kontakt
Dojazd do Kreatywnej Galerii
Pozostałe dane
Pracownia Ceramiki
Katarzyna Sieradzka

67-200 Głogów
ul. Krzemieniecka 14
nr rachunku:
81 1090 2079 0000 0001 1939 2601

NIP: 693-119-80-59

tel: 533 106 108
Regulamin Pracowni
1. Zajęcia w Kreatywnej Galerii odbywają się cyklicznie w roku szkolnym od września 2016r. do czerwca 2017r.
2. W cenę zajęć wliczone są wysokiej jakości materiały, korzystanie z różnorodnych narzędzi, jak również dwukrotne wypalanie prac ceramicznych w temperaturze 950oC- 1250oC oraz oczywiście pomoc osoby prowadzącej.
3. Opłaty za zajęcia należy wnosić za cały miesiąc z góry do dnia 10- go każdego miesiąca.
4. Brak wpłaty uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach.
5. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia płatności, bądź jej zmniejszenia.
6. Nieobecność na zajęciach z powodu dłuższej choroby lub wyjazdu na „zieloną szkołę” po wcześniejszym zgłoszeniu stanowi podstawę do zwolnienia z opłaty miesięcznej.
7. Zajęcia przypadające w dniach świątecznych nie są odrabiane w innym terminie, natomiast opłata miesięczna ulega pomniejszeniu.
8. W czasie przerw świątecznych czy ferii zimowych zajęcia cykliczne się nie odbywają a tym samym opłaty miesięczne za zajęcia nie są pobierane.
9. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do uważnego słuchania prowadzącego i wykonywania jego poleceń. Ponadto zobligowany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny, zachowania się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi oraz wymaganiami stawianymi przez osobę prowadzącą.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego